Strategic Assessment

Om inzicht te verwerven in de mogelijkheden tot verbetering van de resultaten van uw onderneming is het mogelijk om een Strategisch Assessment te laten uitvoeren door ConCorEx. De kosten voor dit onderzoek worden bij een verder traject met ConCorEx in mindering gebracht.

Een standaard Strategisch Assessment wordt uitgevoerd in een tijdspanne van twee weken en omvat de volgende onderdelen:

  • Diepgaand strategisch assessment van de marktpositie van het bedrijf.
  • Interviews met alle senior management teamleden en de belangrijkste klanten om een holistisch overzicht te krijgen.
  • Gedetaileerd rapport met daarin handreikingen voor de strategische richting van het bedrijf gebaseerd de het Business Canvas Model.
  • Detaillering van de mogelijkheden die ConCorEx biedt ter ondersteuning.

Neem contact met mij op

Naam*

Telefoon*

E-Mail*

Bericht (optioneel)