Code of Conduct

Missie

Het is de missie van ConCorEx om een leidende positie op te bouwen binnen het MKB en lokale overheden op het gebied van strategie en verandermanagement.

 

Service

ConCorEx staat voor een transparante en resultaatgerichte dienstverlening waarin kwaliteit en verwachtingsmanagement centraal staan. Dit geldt zowel ten aanzien van opdrachtgevers als partners van ConCorEx.

 

Respect en Integriteit

ConCorex gaat vertrouwelijk en respectvol om met gegevens van opdrachtgevers en partners en zal geen gegevens openbaar maken zonder toestemming vooraf. Alle medewerkers van ConCorEx  hebben een geheimhoudingsclausule ondertekend.

 

Persoonlijk gedrag

ConCorEx neemt geen genoegen met een gemiddelde prestatie. ConCorEx stelt hoge eisen aan haar werknemers.

 

Interpersoonlijk gedrag

Werknemers van ConCorEx kunnen zich verplaatsen in de positie van anderen. Ze onderkennen de gevoelens en wensen van anderen.  Ze hebben oog voor de politiek binnen een bedrijf. Ze onderkennen het belang en de belangen van de verschillende onderdelen van een organisatie.

Ze leveren een actieve bijdrage aan het gezamenlijke resultaat. Ze verkiezen de belangen van de groep boven het persoonlijk belang.

 

Wijze van werken

ConCorEx stelt hoge eisen aan haar medewerkers en onze dienstverlening. ConCorEx is er steeds op uit concrete, tastbare resultaten te boeken. Medewerkers van ConCorEx hebben de gedrevenheid om zaken gedaan te krijgen en het optimale uit situaties te halen.