Interim Management

Ter ondersteuning van een bredere strategie en verandermanagement traject biedt ConCorEx ook interim management in de volgende gebieden: kwaliteit management, innovatie management, R&D management, change management.

Daarnaast is het mogelijk om ook separaat van onze interim diensten gebruik te maken als er een specifieke verander behoefte is in een van de genoemde deelgebieden. ConCorEx stelt hier waarde creatie en duidelijke veranderdoelen centraal.