Unilever R&D Vlaardingen

Voor het grootste voedingsmiddelen laboratorium van Unilever (1500 medewerkers over 14 afdelingen) heeft ConCorEx een geïntegreerd kwaliteitssysteem opgezet en uitgerold in de hele organisatie. Het systeem is ingericht volgens de modernste normen (ISO22000) en kan desgewenst uitgebreid worden naar de GLP standaard.

logo

Doel

Zet een geïntegreerd kwaliteitssysteem op voor 14 afdelingen binnen Unilever R&D Vlaardingen dat voldoet aan de ISO 22000 standaard en indien nodig binnen 1 jaar opgeschaald kan worden naar een GLP gecertificeerde organisatie.

Aanpak

Initieel is er veel geïnvesteerd in het verkennen van de organisatie en het uitgebreide speelveld door het houden van 100 interviews in 2 maanden tijd. Vanuit de interviews is een duidelijk plan van aanpak opgesteld, bestaande uit 15 deel projecten over alle afdelingen heen. Met de directie en afdelingsleiders is vervolgens het plan van aanpak afgestemd waarbij in totaal 60 medewerkers aan de verschillende deelprojecten zijn toegewezen.

Resultaat

Door het complete portfolio aan projecten goed te managen en continu voeling te blijven houden met de directie en afdelingsleiders is de implementatie van het geïntegreerde systeem succesvol afgerond met een interne audit (ISO 22000 niveau) door de centrale QA groep van Unilever.