Mid Suffolk District Council

Met een snelle en effectieve invoering van een eenduidig proces voor het afhandelen van aanvragen in het kader van de Freedom of Information Act (Wet Openbaarheid Bestuur) heeft ConCorEx de gemeentelijke overheid van Mid Suffolk District Council terdege voorbereid op deze door velen gevreesde wetgeving.

 

logo

Doel

Het implementeren van de Freedom of Information Act (FOI – Wet Openbaarheid Bestuur) binnen een gemeentelijke organisatie (Mid Suffolk District Council).

Aanpak

Initieel is er een gestandaardiseerd proces ingericht voor het afhandelen van aan FOI aanvragen voor de gemeentelijke overheid met het Bureau Publiekszaken als centrale agent voor de bewaking van de voortgang. Vervolgens is er binnen iedere afdeling een FOI verantwoordelijke met vervanger aangewezen om zorg te dragen voor een efficiënte en vooral tijdige afhandeling van FOI aanvragen. Vervolgens is het proces vervat in een workflow systeem en zijn alle betrokken uitgebreid getraind en hebben alle overige medewerkers een verplichte sessie moeten bijwonen om uitleg te krijgen rondom de FOI act.

Resultaat

Binnen 2 maanden is er een complete aanpak en systeem uitgerold om volledig en meetbaar te voldoen aan de Freedom of Information Act. Daarnaast zijn alle medewerkers op de hoogte gebracht van de procedure rondom FOI aanvragen. Ook is er maandelijks een management rapportage aangaande dehoeveelheid en doorlooptijd van aal FOI aanvragen opgesteld.