Ola / Ben & Jerry’s

Met het overbrengen van de productie van Ben & Jerry’s Ice cream van Vermont (USA) naar Ola Productie in Nederland heeft ConCorEx het state-of-the-art kwaliteitssysteem van Ben & Jerry’s succesvol geïmplementeerd binnen de Ola organisatie. Daarnaast heeft ConCorEx ook gezorgd voor een efficiënte integratie hiervan met de TPM systematiek die binnen de site gehanteerd wordt.

logo

Doel

Het implementeren van een state-of-the-art kwaliteitssystematiek voor de productie van Ben & Jerry’s Ice cream binnen de Ola productie organisatie en het volledig verder uitrollen van deze systematiek binnen de gehele site alsmede integratie hiervan binnen TPM.

Aanpak

Begonnen is met het aantrekken van een gemotiveerd team om kwaliteit te monitoren vanuit de productie omgeving. Hierbij is gekozen om de medewerkers inhoudelijk te koppelen aan de QA afdeling, maar functioneel binnen de productie afdeling (in ploegen) te laten functioneren. De medewerkers zijn actief betrokken in het opstellen van de vereiste procedures en instructies alsmede het operationeel inrichten hiervan. Door alles zoveel mogelijk op te zetten naar de standaarden van de Quality Maintenance Pilaar binnen TPM is en passant gezorgd voor een integratie van de complete aanpak binnen TPM.

Resultaat

Effectieve implementatie van SPC en continu verbeter filosofie van Ben & Jerry’s binnen het TPM programma van de site. Continue reductie van uitval en afval, leidend tot 6σ performance (minder dan 1 op 1 miljoen uitval).