Lever Fabergé

Voor Lever Fabergé in Vlaardingen, de huishoudschoonmaakmiddelen fabriek van Unilever heeft ConCorex de kwaliteitsafdeling, -processen en –systematiek omgezet van van reactief (quality control) naar proactief (quality assurance) kwaliteitsmanagement. Hierdoor zijn sterke verbeteringen in de performance van de site bereikt.

logo

Doel

Omzetten kwaliteitsprocessen van quality control naar quality assurance en daarmee de afdeling QC veranderen naar QA.

Aanpak

Er is begonnen met het inventariseren van alle processtappen en procesparameters die van belang zijn van de kwaliteit van het eindproduct. Vervolgens zijn operators in de verschillende productie afdelingen door de QC afdeling getraind in het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op het halffabricaat en het eindproduct. De aanpak is in nauwe samenwerking met het productie management ingebed in het TPM programma van de site, waardoor een goede borging gegarandeerd is. Tijdens de na-begeleidingsfase is de afdeling QC gereorganiseerd en veranderd in een QA afdeling met focus op continue verbetering van de kwaliteitsperformance vanuit de processen, grondstoffen en begeleiding van product- en procesinnovaties.

Resultaat

Een sterk verbeterde performance op het first-time-right percentage van de site als geheel, grote reductie in uitval en afval. Een personele reductie in de QC afdeling, waarbij deze is omgezet in een pro-actieve QA afdeling die de drijfveer is van continue verbetering van product en proces.