British Telecom

ConCorEx heeft voor Customer Service Direct, en joint venture tussen British Telecom en de locale overheden in Suffolk, een een gestandaardiseerde methode om projecten en performance indicatoren te monitoren opgezet en geïmplementeerd. Hiermee is het mogelijk geworden om de gekozen strategie duidelijker te implementeren en de resultaten periodiek terug te meten.

logo

Doel

opzetten en uitrollen van een gestandaardiseerde methode om projecten en performance indicatoren te monitoren en zowel intern als extern te rapporteren voor een organisatie met 800 medewerkers, 300 projecten en ruim 800 performance indicatoren.

Aanpak

Er is een kern team opgesteld met vertegenwoordigers (gebuikers) van alle afdelingen binnen de organisatie en een tweetal IT specialisten. Het kern team heeft interviews uitgevoerd met alle afdelingshoofden en hun teams om te komen tot een complete set van user requirements. Vanuit deze situatie is een externe IT oplossing gekozen ter ondersteuning. Vervolgens is een uitgebreid trainings- en communicatieprogramma opgesteld om alle niveaus van de organisatie effectief te bereiken. Het geheel is gekoppeld aan het organisatie brede strategische verandertraject om het belang dat de directie hieraan hecht duidelijk te maken.

Resultaat

Binnen een tijdspanne van 6 maanden is een oplossing ontworpen, geïmplementeerd en zijn alle gebruikers getraind in de nieuwe manier van werken. Hierdoor heeft de directie en het management altijd real-time inzicht in de voortgang van projecten en de behaalde resultaten (performance indicatoren). De tijd benodigd voor externe rapportage is gedaald van 4 weken naar 2 dagen.